krivica

  • Emocije su naši prijatelji

    Emocije su naši prijatelji

    Emocije su naši prijatelji, one nam govore ko smo, šta nam smeta, šta nije u redu, gde grešimo...

    A grešimo kada ih ne prepoznajemo, kada ih utapamo i ubijamo često lekovima za smirenje,...