La Defence

  • pariz grad svetlosti

    Pariz

    Pariz, grad svetlosti i ljubavi Francuski stil, arhitektura, bulevari, Sena, vrhunska moda i parfemi. Eto razloga da posetite Pariz Grad koji je čista magija, svima…