lokativ

  • Pravi i nepravi objekat

    Pravi i nepravi objekat

    Pravi i nepravi objekat PRAVI OBJEKAT Kada je OBJEKAT u pitanju, najvažnije je naučiti da ovaj član rečenice označava PREDMET NA KOJEM SE VOLjOM SUBJEKTA…