Lorenzo De Medici

  • porodica amati

    Porodica Amati

    Porodica Amati je porodica graditelja violine iz Kremone u Italiji u periodu od XVI-XVIII veka.

    Andrea Amati (Andrea Amati) (1505-1578) je dizajner i tvorac porodice violina (violine, viole i...