porodica amati

Porodica Amati je porodica graditelja violine iz Kremone u Italiji u periodu od XVI-XVIII veka.

Andrea Amati (Andrea Amati) (1505-1578) je dizajner i tvorac porodice violina (violine, viole i violončela). Standardizovao je oblik, veličinu, materijal i način izgradnje. Prvu violinu je naručio Lorenzo De Medici 1555. godine, sa željom da instrument bude od kvalitetnog drveta, poput laute, ali da bude lakši za sviranje. Ta prva violina je bila namenjena nepismenim muzičarima.

Međunarodni dan muzike

Na žalost od mnogobrojnih violina Andreja Amatija samo su dve ostale sačuvane do naših dana. Delo Andreja Amatija nastavili su njegovi sinovi i unuci. I oni su u tome poslu postigli takođe izvanredne rezultate, a najbolji među njima bio je Nikola Amati koji je odgojio mnoge učenike i vredne majstore toga zanata.

Porodica Amati

Svog je učitelja u gradnji violina daleko nadmašio najtalentovaniji, najslavniji majstor-graditelj Antonio Stradivari. ne poznavajući zakone fizike, on je snagom prirođenog dara znao pogoditi najsretnije odnose u veličini pojedinih delova, debljinu daščica i sve ostalo što je bilo potrebno da instrument dobije onu plemenitu punoću tona, slatkoću i toplinu što ni pre, ni i za Stradivarija nije znao pogoditi u tolikoj mjeri gotovo nijedan majstor.

Njega nasleđuju sinovi Antonio (1537-1607) i Đirolamo Amati (1551-1630) – „Braća Amati” (Antonio and Girolamo Amati). Oni su još više usavršili očev dizajn violine, naročito su doveli do savršenstva f otvor.

Nikola Amati (Nicola Amati) je sin Đirolama Amatija. Rođen je 03.12.1596. godine, a preminuo je 12.04.1684. godine. Bio je najistaknutiji lutier (graditelj violina) u porodici.

Poslednji graditelj violina porodice Amati je Đirolamo Amati (Girolamo Amati / Hieronymus II) (26.02.1649. – 21.02.1740), sin Nikola Amatija. Poznat je još i kao Hieronimus II.

Neke od violina ove porodice, naročito Nikola Amatija, prodale su se za cenu od 600.000 dolara.

Similar Posts