marija remark

  • Dan primirja u I svetskom ratu

    Dan primirja (Armistice Day)

    Dan primirja (Armistice Day) je naziv za praznik odnosno dan sećanja kojim se 11. novembra obeležava završetak I svetskog rata, preciznije primirje koje je 11.…