Dan primirja u I svetskom ratu

Dan primirja (Armistice Day) je naziv za praznik odnosno dan sećanja kojim se 11. novembra obeležava završetak I svetskog rata, preciznije primirje koje je 11. novembra 1918. Nemačka potpisala sa silama Antante i tako okončala neprijateljstva na Zapadnom frontu.

Dan primirja se na taj dan obeležava u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Belgiji, Novom Zelandu, a od 2012. godine i Srbiji. Pod imenom Dan sećanja se obeležava u zemljama Comonvealta, a pod imenom Dan veterana u SAD. U Britaniji se često koristi i izraz Dan makova (Poppy Day) kao referenca na mak, cvet koji raste u Flandriji gde je poginuo najveći broj britanskih vojnika.

Dan primirja

Na ovaj dan bi svi roditelji trebalo da objasne deci da je ratovanje prisutno u ljudskoj civilizaciji od pamtiveka. Uvek je neko želeo nečija bogatstva, teritoriju… Treba približiti deci sve aspekte ratovanja. Nije dovoljno reći da je rat sukob dve zaraćene strane, da postoje lokalni i svetski ratovi. Deci treba približiti, ne samo uzroke i neposredne povode za ratovanje, već posledice. Katastrofalne posledice koje trpe obični ljudi koji, hteli ili ne, budu uvučeni u rat. Stradanje dece, civila, mladosti koja je regrutovana… Razaranja, siročad, trajna invalidnost, psihički poremećaji kao posledica rata…

Na kraju, najvažnije je da deca shvate da ratove počinju političari i da se svaki rat završi sporazumom koji ti isti političari potpisuju.

Dan primirja

Preporuka na današnji dan je Na zapadu ništa novo, Eriha Marije Remarka.

Na samom početku knjige Remark piše “Ova knjiga nije niti optužba niti ispovest, a ponajmanje avantura, jer smrt nije avantura za one koji stoje licem u lice sa njom. Ovom knjigom ću jednostavno pokušati da prikažem jednu generaciju ljudi, koja i ako je uspela da izbegne njegove granate, biva uništena ratom.”

Na kraju romana umire glavni junak Braumer, izveštaj vrhovnoj komandi simbolizuje beznačajnost smrti jedne osobe tokom rata: “Na zapadu ništa novo”.(All Quiet on the Western Front).

Đurđa Kadijević

Similar Posts