marija

  • Blagovesti

    Blagovesti

    Blagovesti su praznik koji Srpska Pravoslavna Crkva proslavlja 25. marta (7. aprila), a spada u Bogorodičine praznike. Blagovesti Kada se Presvetoj Devi navršilo 11 godina…

  • Sveti Joakim i Ana

    Sveti Joakim i Ana behu roditelji presvete Bogorodice. Ovaj praznik se obeležava 22. septembra svake godine, 09. septembra po starom kalendaru.   Sveti pravednici Joakim i…