Sveti Joakim i Ana behu roditelji presvete Bogorodice. Ovaj praznik se obeležava 22. septembra svake godine, 09. septembra po starom kalendaru.

 

Sveti pravednici Joakim i Ana su, prema hrišćanskoj tradiciji, bili roditelji deve Marije, odnosno Isusovi baba i deda. Posle određenog vremena, Ana je rodila kćerku i dala joj ime Marija. Njihova kćer je kasnije rodila Hrista, te su na taj način oni postali bogooci, tj. bogopraroditelji.

Sv. Ana zaštitinica je majki, trudnica, braka,…

Sveti vladika Nikolaj u Ohridskom prologu ovako opisuje ovaj praznik:

Sveti Joakim beše sin Varpafira, iz kolena Judina, i potomak cara Davida.

Ana beše ćerka sveštenika Matana, iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron.
Taj Matan imaše 3 kćeri: Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem, i rodi Salomiju; Sovija se udade takođe u Vitlejem, i rodi Jelisavetu, majku sv. Jovana Preteče; a Ana se udade u Nazaret za Joakima, i u starim danima svojim rodi presvetu Bogorodicu Mariju.

50 godina življahu u braku sveti Joakim i Ana, i behu besplodni. Življahu bogougodno i tiho, i od svih prihoda svojih jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima a treću žrtvovahu hramu. A behu imućni dobro.

Sveti Joakim i Ana

Jednom kada pod starost odoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar govoreći Joakimu:
„Nisi dostojan, da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan”.

Tako i drugi, koji imahu dece, gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojna.
To veoma ožalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se domu svome. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari, i podari im jedno čedo za utehu u starosti.

Bog im posla angela svoga, koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu”.

I odmah Ana zače i u 9. mesecu rodi svetu Devu Mariju. Sveti Joakim požive na zemlji 80 a Ana 79 godina, i predstaviše se Gospodu.

Ovaj praznik se obeležava 22. septembra svake godine, 09. septembra po starom kalendaru. Uvek mu prethodi praznik Mala Gospojina.

 

Veseli se nerotkinjo,
Veseli se, stara Ano!
Ti ćeš začet’ i roditi
Čedo čudno, izabrano.
Kao negda stara Sara,
Kao majka Sampsonova,
Kao majka Samujlova,
Kao majka Jovanova –
Slavnija ćeš od svih biti,
Jer ćeš rodit’ od bedara
Divnu devu, jedinstvenu,
Divnu majku Višnjeg cara.
Veseli se, Joakime,
Oče majke neviđene,
Koju Tvorac želi slavom
Neviđenom da odene.
Zakon gubi svoju silu
Kad Bog hoće i gde hoće,
Ko će s Bogom da se pravda,
Da se pravda s Bogom – ko će?
Ne po ćudi no po ljub’vi
Bog zakone menja Svoje,
Pred ljubavlju svi zakoni
Stoje k’o da ne postoje.
Kad gladuju ljudi – Gospod
Suhu njivu čini rodnom,
Zbog duhovne gladi sveta
Nerotkinju čini plodnom.
Na spasenje ljudi Gospod
Sve najbolje ustrojava.
Zato cela Crkva svetih
Kliče Njemu: slava! slava!

 

Similar Posts