mehanizmi odbrane

  • Kakva nam deca odrastaju?

    Kakva nam deca odrastaju? Svako vreme nosi svoje osobenosti. U skladu sa njima svaki čovek se prilagođava sopstvenim mehanizmima odbrane, samo sa jednim ciljem -…