mironosice

  • Blaga Marija

    Sveta Marija Magdalina

    Sveta Marija Magdalina - Blaga Marija praznuje se 4. avgusta. Beše rodom iz grada Magdale u Siriji, zbog čega i bi nazvana Magdalina, iz plemena Isaharova.…