orgulje

  • johan sebastijan bah

    Johan Sebastijan Bah

    Johan Sebastijan Bah (1685-1750)

    Bah je jedan od najznačajnijih nemačkih kompozitora. Živeo je u vreme epohe BAROKA.

    Jedan je od prvih značajnijih kompozitora...