patološka pojava

  • terapija ljubomore

    Terapija ljubomore

    Terapija ljubomore podrazumeva tretman izvora lične nesigurnosti i osećanja manje vrednosti klijenata.

    Terapeut pomaže klijentu da prepozna i osvesti nesvesna osećanja pokrenuta određenom...