penzije

  • Žene odlaze u penziju šest meseci kasnije

    Žene odlaze u penziju šest meseci kasnije

    Žene odlaze u penziju šest meseci kasnije

    Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije saopštio je da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na...