Pipi Duga Čarapa na brodu

  • Pipi Duga Čarapa na brodu

    Pipi Duga Čarapa na brodu

    Pipi Duga Čarapa na brodu – Astrid Lindgren

    Otkako se Pipi Duga Čarapa uselila u Vilu Vilobrdu, njeni drugari Anika i Tomi raduju se svakom novom danu koji će provesti sa neobičnom...