podrška rađanju

  • Nove mere za podršku rađanju

    Nove mere za podršku rađanju

    Nove mere za podršku rađanju od 1. januara 2018. godine.

    Ove mere se odnose na svu decu rođenu od 01.01.2018. godine. Pravo na "uvećan" roditeljski dodatak će ostvariti sve majke...