Nove mere za podršku rađanju

Nove mere za podršku rađanju od 1. januara 2018. godine.

Ove mere se odnose na svu decu rođenu od 01.01.2018. godine. Pravo na “uvećan” roditeljski dodatak će ostvariti sve majke koje su rodile prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Demografske analize pokazuju da se Srbija suočava sa dramatičnim gubitkom stanovništva, i da po prvi put posle 52 godine ima manje od sedam miliona stanovnika (bez Kosova i Metohije).

Srbija će 2060. godine imati između 3,9 i 5,5 miliona stanovnika.

Po konzervativnom scenariju na 3,9 miliona stanovnika, u Srbiji će biti 1,7 miliona penzionera, što znači da Srbija nema više nikakav ekonomski, demografski i politički potencijal.

Broj rođene dece po majci danas je 1,44, i potrebno je 0,8 više da bi u Srbija danas imali prostu reprodukciju.

Stoga je potrebno pomoći pre svega majkama, kako bi se u Srbiji rađalo više dece. Usvojen je i predlog mera, koji će stupiti na snagu u julu, a odnosiće se na svako dete rođeno od 1. januara 2018. godine.

Nove mere za podršku rađanju

Najavljeno je da će država snositi troškove vantelesne oplodnje za drugo, a najverovatnije i treće dete.

Država nikome neće oduzeti pravo da odluči da li će da rodi ili ne, ali da će abortusi ubuduće moći da se obavljaju samo po proceduri, u ovlašćenim institucijama.

Te mere podrazumevaju…>>

RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018. iznosi…>>

Similar Posts