potreba

  • Razlike u potrebi za seksom

    Razlike u potrebi za seksom

    Razlike u potrebi za seksom

    Kada imate dvoje male dece, jasno je šta je prioritet. Prvenstveno dolaze sve dečije potrebe, a kada sve to završite, želite da ugrabite ono malo isprekidanog...