preživeti

  • Kakva nam deca odrastaju?

    Kakva nam deca odrastaju?

    Svako vreme nosi svoje osobenosti. U skladu sa njima svaki čovek se prilagođava sopstvenim...