prijavi

 • u krevetu s neprijateljem

  U krevetu sa neprijateljem

  U krevetu sa neprijateljem okruglo deset godina. Hvala bogu te se taj brak okonča... na najgori mogući način, ali se okonča.

  Pokušao da me zadavi, ja pretekla, on udaljen iz stana...

 • Nasilje sa 100 lica i naličja

  Nasilje sa 100 lica i naličja

  Nasilje sa 100 lica i naličja

  Pooštrene mere, kada je reč o nasilju u porodici, nisu doprinele smanjenju nasilja niti ohrabrile žrtvu da nasilje prijavi. Nasilja i dalje ima.

  Ipak su nam...