rad na sebi

  • Ono što želimo mi zapravo i imamo

    Ono što želimo mi zapravo i imamo

    Ono što želimo mi zapravo i imamo!

    Kad bi samo znali da ono što želimo mi zapravo i imamo! Kad bi toga postali svesni, gde bi nam kraj bio!

    Kada se pogleda sa čime se ljudi bore i čemu...