romantizam

  • hektor berlioz

    Hektor Berlioz

    Hektor Berlioz (Hector Berlioz) je francuski kompozitor. Rođen je 11.12.1803. godine, a preminuo je 08.03.1869. godine.

    Rođen je u porodici lekara i uvek se insistiralo na tome da i on sam...