rudnik

  • Jedina rudarka u srbiji

    Jedina rudarka u Srbiji

    Jedina rudarka u Srbiji Mira Krdžić iz Ušća.

    Jedina žena rudar u Srbiji Mira Krdžić iz Ušća više od dvadeset godina je svakog radnog dana silazila u doboke jame Ibarskih rudnika...