slavski kolač

  • Krsna slava

    Krsna slava je karakteristična samo za Srbe. Predstavlja deo nasleđa još iz vremena paganizma i sastavni je deo srpske kulture.

     

    Srbi su bili mnogobožački narog i pored vrhovnog...