Srce koje voli

  • Srce koje voli

    Srce koje voli...

    Kod ljubavi se dešava paradoks da dvoje postaju jedno, ali još uvek ostaju dvoje. Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tela.

    Biti voljen od nekoga je ono...