Srce koje voli…

Kod ljubavi se dešava paradoks da dvoje postaju jedno, ali još uvek ostaju dvoje. Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tela.

Biti voljen od nekoga je ono što ti daje snagu, a voleti nekoga ti daje hrabrost. Ponekad srce vidi ono što je nevidljivo očima. Cvet ne može da cveta bez sunca, a čovek ne može da živi bez ljubavi.

Žena poznaje lice muškarca kog voli, kao što moreplovac poznaje otvoreno more. Srce koje voli je početak svakog znanja.

Nezrela ljubav kaže: „Volim te zato što te trebam“. Zrela ljubav će reći: „Trebam te zato što te volim“.

Kada ga dotakne ljubav, svako će postati poeta.
Muškarac je već napola zaljubljen u bilo koju ženu koja je spremna da ga sasluša.

Neka ljubav uvek bude u tvom srcu. Život bez nje je poput bašte bez sunca gde je cveće umrlo. Jako mali stepen nade je dovoljan da uzrokuje rađanje ljubavi. Gravitacija nije odgovorna što ljudi padaju u ljubav.

Odlučila sam da se držim ljubavi. Mržnja je prevelik teret da se živim sa njom.

Rađamo se sami…>>

Similar Posts