traje

  • Božićni post

    Božićni post – Post pred praznikom roždestva Hristovog

    Poslednji višednevni post Pravoslavne Crkve biva pred praznikom Roždestva Hristovog počinje 15/28. novembra i traje do 25....