Božićni post – Post pred praznikom roždestva Hristovog

Poslednji višednevni post Pravoslavne Crkve biva pred praznikom Roždestva Hristovog počinje 15/28. novembra i traje do 25. decembra/7. januara.

Božićni običaji

U crkvenom ustavu se naziva, kao i Veliki postČetrdesetnicom, pošto traje četrdeset dana. Naziva se još i Filipovim, po danu sv. ap. Filipa koji se praznuje 14. novembra, a posle koga nastupa post.

Božićni post jeste zimski i služi nam da njime osvetimo završni period godine tajanstvenim obnavljanjem duhovnog jedinstva sa Bogom i pripremimo se za Roždestvo Hristovo.

Božićni post ili Mala četrdesetnica, traje od 15/28. novembra do 24. decembra / 6. januara

Pravila posta…>>

Odricanje od zločestivih misli, želja i dela…>>

Similar Posts