uslovi

  • Finansijski podsticaj rađanju

    Finansijski podsticaj rađanju

    Finansijski podsticaj rađanju - uslovi

    Uslovi koje treba roditelji da ispune da bi dobili podsticaj za treće i četvrto dete

    Od 1. jula će država davati 12.000 dinara za treće dete i...