vaskršnjak

  • Velika subota

    Velika subota

    VELIKA SUBOTA (grč: Μεγάλο Σάββατο)

    Posvećena je uspomeni na pogreb Gospoda Isusa Hrista i Njegov silazak u Ad. Prisustvo Hristovo u grobu je Telom, a duhom je bio u Adu, a u isto...