Veljko Ramadanović

  • Helen Keler kao inspiracija

    Helen Keler kao inspiracija

    Helen Keler kao inspiracija

    Osoba koja je inspirisala mnoge, a ko je inspirisao nju?

    Sa devetnaest meseci je preležala težak encefalitis i tada potpuno oslepela i ogluvela. Dok su druga...