venčići

  • Đurđic

    Đurđic - Sveti Georgije - 16. nevembar

    Veoma je slavljen kod Srba, i često ga nazivaju i Sveti Đurađ a slave ga dva puta godišnje: na Đurđevdan, 6. maja, i Đurđic, 16. nevembra. Na...