vilhelmina

  • Mina Karadžić

    Mina Karadžić

    12. jula 1828/1831. rodila se Vilhelmina Mina Karadžić "soko ženski, ban od bana, lijepe naravi,...