vladeta

  • O ljubavi, ženama, braku…

    O ljubavi, ženama, braku govori Vladeta Jerotić.

    Tekst koji sledi je kompilacija izjava Vladete jerotića na predavanjima, tribinama, tv emisijama.

     

    "Sve je složenije nego što...