vogue

  • Milena Pavlović Barili

    Milena Pavlović Barili, slikarka i pesnikinja, rođena je u Požarevcu 5. novembra 1909. godine. Školovala se u Beogradu, u umetničkoj školi, a 1926. nastavila...