volimo

  • Ljubav prema sebi

    Ljubav prema sebi

    Ljubav prema sebi je početak prave ljubavi prema drugima

    Jedan od koraka ka promeni, prosvetljenju, uzdizanju svesti... nazovite to kako želite - je kompletna i iskrena ljubav prema sebi. Ona...