Vostok 6

  • valentina tereškova

    Valentina Tereškova

    Valentina Tereškova - 16.06. 1963. godine sovjetska kosmonautkinja Valentina Tereshkova postala je prva žena u svemiru pilotirajući Vostok 6.

    Valentina Tereškova rođena je...