vrpca

  • materice

    Materice

    Materice su najveći hrišćanski praznik majki i žena.

    https://www.samoozena.com/detinjci-materice-oci/

    Toga dana deca šalom, maramom ili zagrljajem na prepad zavežu svoju majku na isti...