ZA VREME

  • Priloške odredbe

    Priloške odredbe

    Priloške odredbe

    Za razliku od objekta, bez obzira da li je pravi (bliži) ili nepravi (dalji), koji se u rečenici pojavljuje kao DOPUNA glagola da bi se značenje rečenice potpuno...