zapeta

  • Apozicija

    Apozicija

    Apozicija je zavisni član rečenice koji stoji uz imenicu i ZNAČI ISTO što i imenica uz koju stoji.

    Pravopisna pravila

    Preciznije, APOZICIJA je odredba...