znamenje

  • sveta prepodobna ksenija

    Sveta prepodobna Ksenija

    Sveta prepodobna Ksenija Petrogradska

    Crkva slavi spomen Blaženoj Kseniji 6.februara. Rođena u Rimu kao jedinica ćerka znamenitog senatora.

    Privučena ljubavlju Hristovom ne htede stupati...