9 načina da osnažite svoje dete protiv nasilnika

9 načina da osnažite svoje dete protiv nasilnika

Možete da pomognete svom detetu da razvije veštine da se suprotstavi zlostavljaču i da ga sprečite da postane nasilnik.

Šta je nasilje?

Sajt Stopbullying.gov „nasilje“ definiše kao neželjeno, agresivno ponašanje u kojem dete ili tinejdžer koristi stvarnu ili uočenu neravnotežu moći, kao što su fizička snaga, pristup određenim situacijama ili popularnost, kako bi kontrolisali ili naštetili drugoj deci. To može uključivati bilo šta, od širenja glasina do fizičke agresije. U osnovi, nasilje je zloupotreba moći.

Zlostavljanje počinje u predškolskom uzrastu i dobija na značaju kako deca rastu. U zavisnosti od ankete koju pročitate, između 40 i 80 odsto srednjoškolaca priznaje da učestvuje u nekoj vrsti zlostavljanja, bilo kao akteri ili posmatrači, tako da je očigledno da naša kultura nosi određenu odgovornost za širenje nasilništva.

Najnovija istraživanja pokazuju da dugoročne posledice zlostavljanja uključuju veći rizik od depresije, anksioznosti, PTSP-a, zloupotrebe supstanci i samodestrukcije.

To su loše vesti.

Dobra vest je da možete da pomognete svom detetu da razvije veštine da se suprotstavi zlostavljaču i da ga sprečite da postane nasilnik.

9 načina da osnažite svoje dete protiv nasilnika

Kako?

1. Iskazujte i sami empatiju i poštovanje prema drugima, tako da vaše dete to i vidi.

Najefikasniji način da se deca spreče da postanu nasilnici, ali i žrtve nasilnika, jeste da odrastaju u zdravom okruženju, gde roditelji iskazuju ljubav međusobno, ali i prema deci, a nikako u porodici gde se u odnosima koristi sila i fizička kazna da bi se nečije ponašanje kontrolisalo. Ako udarate, vaše dete će naučiti da je fizičko nasilje način reagovanja na međuljudske probleme.

2. Negujte komunikaciju i povezanost sa detetom.

Usamljena deca imaju daleko veće šanse da budu maltretirana. Što je još i gore, ta deca često strahuju od roditeljske osude ili nerazumevanja, pa prećutkuju to da trpe maltretiranje. Zapamtite, roditeljstvo je 80% veza – bliska veza sa vašim detetom – i samo 20% usmeravanje i disciplina. Smernice neće opstati, niti će ih dete poštovati iz pravih razloga ako nemate povezanost i komunikaciju. Zato negujte svoj odnos sa detetom i držite te linije komunikacije otvorenima, bez obzira na sve. Ovo znači pre svega – bez osude i oštrih kritika onda kada vam dete otkrije ili poveri neki svoj problem.

 

Djeca se vaspitavaju dobrotom, strpljenjem i ličnim primjerom

3. Iskažite samouverenost u komunikaciji sa drugim ljudima.

Ako ste skloni da se lako povlačite kako ne biste napravili scenu, ali se kasnije zbog toga osećate skrajnuto, vreme je da to promenite. Vaše dete uči tako što vas posmatra. Pronađite hrabrost i način da svoja osećanja i stavove onda kada je potrebno iskažete bez straha, ali i uz poštovanje prema sagovorniku.

4. Direktno naučite svoje dete kako da poštuje sebe.

Deca moraju da nauče da se zauzmu za sebe i ostvare svoje potrebe, poštujući ujedno druge ljude. Naučite dete da se zauzme za sebe:

Sada je moj red.” ili “Hej, prestani.

Skloni ruke s mene.” ili “Ne dozvoljavam da me tako zovu.”

9 načina da osnažite svoje dete protiv nasilnika

Similar Posts