Bezbednosne mere u saobraćaju

Bezbednosne mere u saobraćaju koje mogu spasiti živote

Mladi vozači ili saputnici u motornom vozilu su kategorija stanovništva izložena visokom riziku od povreda, invaliditeta i smrti u saobraćaju.

U svetu više od 40% svih žrtava saobraćajnih nesreća na putevima su mladi do 25 godina života.
Deca i mladi predstavljaju najugroženiju populacionu grupu u smislu smrtnosti, povređivanja i invalidnosti koje nastaju kao posledica saobraćajnih nesreća na putevima.

Povrede nastale u drumskom saobraćaju su drugi uzrok smrtnosti u populacionoj grupaciji od 5 do 25 godina.

U ovoj populaciji, tri puta je veća verovatnoća da će mladi muškarci – bilo da su pešaci, biciklisti, motociklisti, vozači – početnici ili saputnici u vozilu biti usmrćeni ili povređeni na putevima, u poređenju sa njihovim vršnjakinjama.

Đurđa Kadijević

Bezbednosne mere u saobraćaju koje mogu spasiti živote

Da li koristite mobilni telefon prilikom vožnje automobila? Pogledajte video…>>

Poštujte bezbednosne mere koje vama i vašoj deci mogu spasiti živote…

Similar Posts