Dan prevencije samoubistava

Dan prevencije samoubistava, 10. septembar

Siromaštvo nije uzrok dizanja ruke na sebe, već depresija.

Naša zemlja je 13. u svetu po broju samoubistva.

Svakoga dana četiri osobe u našoj zemlji dignu ruku na sebe, a po broju samoubistava naša zemlja se nalazi na 13. mestu u svetu. Godišnje oko 40 osoba reši da se ubije skokom sa beogradskog Brankovog mosta, a proleće je u psihijatrijskom „kalendaru” označeno kao godišnje doba sa povećanim brojem samoubistava.

Uprkos činjenici da su mnogi u našoj zemlji bez posla i na rubu egzistencije, razlog za dizanje ruke na sebe nije siromaštvo, stručnjaci za dušu ističu da je samoubistvo manifestacija bolesti – pre svega depresije.

Visokoj stopi suicida kumuje tranzicija iz „uljuljkanog socijalističkog sistema, koji je bio sinonim za mir, sigurnost i socijalnu pravdu u – divlji kapitalizam u kome je većini osoba oduzeto osećanje lične sigurnosti.

 

Rizik od suicida veći je kod obolelih od raznih depresivnih poremećaja, kod osoba koje zloupotrebljavaju alkohol ili droge, kod šizofrenih pacijenata i kod onih koji imaju poremećaj ličnosti.

Veliki je broj starih i nemoćnih ljudi nosi preteško breme usamljenosti, a mi prema njima imamo odnos pseudobrige. Ove osobe nisu ni duševno poremećene, ni egzistencijalno ugrožene, već samoubistvo čine iz altruističkih razloga – da bi naslednicima obezbedili stambeni prostor ili oslobodili unuku sobu!

Žene češće pokušavaju, a muškarci čak tri puta češće uspevaju da izvrše samoubistvo.

Pokušaj samoubistva kod žena najčešće je vezan za uzimanje prekomerne doze lekova ili sečenje vena, dok se muškarci često ubijaju vatrenim oružjem ili vešanjem. Za oba pola je karakteristično da ruku na sebe dižu na početku bolesti, kada osoba ima snage za samoubistvo, ili na kraju bolesti kada se čini da je borba sa demonima depresije dobijena.

Dan prevencije samoubistava, 10. septembar

Naša zemlja ima najveću stopu samoubistava među bivšim jugoslovenskim republikama, s obzirom na to da četiri osobe dnevno u Srbiji dignu ruku na sebe. Iza Srbije se nalazi Hrvatska, u kojoj dve osobe dnevno oduzmu sebi život, a potom Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora, u kojoj svaki treći dan jedna osoba digne ruku na sebe.

Similar Posts