Narukvice i nasilje nad ženama

Narukvice i nasilje nad ženama – šta kad zapišti

Novi sistem zaštite osoba koje su preživele nasilje uskoro stiže u Srbiju – narukvica i mobilni uređaj.

Ova dva aparata trebalo bi da alarmiraju i žrtvu i policiju ukoliko nasilnik prekrši zabranu prilaska.

Ovakva mera zaštite u Španiji i Portugalu postoji deset godina. Ovo je jedno od „najefikasnijih rešenja” u borbi protiv nasilja nad ženama.

Kako radi sistem?

Sistem za praćenje nasilnika i žrtava sastoji se od fiksnih i prenosivih uređaja koji šalju upozorenje žrtvi ukoliko je u opasnosti.

Sistem definiše bezbedne zone u kojima se žrtva kreće i koje mogu biti fiksne.

Označavaju se sve zone kojima se najčešće kreće u toku dana, na primer kuća u kojoj stanuje, lokacija na kojoj radi, fakultet, škola koju deca pohađaju, vrtić…

Ukoliko se nasilnik približi jednoj od bezbedonosnih zona, čak i ako je susret „slučajan”, sistem i žrtva odmah dobijaju obaveštenje.

Narukvice i nasilje nad ženama – šta kad zapišti

Za praćenje će se korisiti tehnologije mobilne telefonije i prenosa podataka, radio frekvencije i Dži-Pi-Es.

Ko nosi narukvicu?
Sistem se sastoji od uređaja koji nose nasilnici i koji nose žrtve.

Sistem ima dobru primenu u praksi i sastoji se od narukvice/nanogice za nasilnika i specijalnog telefonskog uređaja za žrtvu.

Narukvice i nasilje nad ženama – šta kad zapišti

Žrtva daje pristanak da dobrovoljno učestvuje u programu zaštite i praćenja.

Pristup podacima o lokacijama kojima se žrtva kreće bi imao samo centar za praćenje i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS.

Ukoliko se desi da nasilnik manipuliše opremom za praćenje, sistem to odmah registruje i prijavljuje centru za praćenje.

Brojne nedoumice

Ko je do sada i kako određivao da lise nasilnik približio žrtvi. Ja ću Vam reći. Žena-žrtva zove policiju i kaže da je nasilnik ispred njene zgrade. Policija pita da li ima svedoka koji bi to posvedočili, jer bi oni onda na osnovu svedočenja svedoka utvrdili na kojoj razdaljini je “manijak” bio.

Ženi-žrtvi niko ne veruje. “Gospođo, vi možete namerno da lažete!” Ili biser broj 2:”Složićemo se da Vam ja nisam birao muža!”

Žene širom sveta sigurnije uz ovaj sistem

Ovaj sistem finansira vlada Norveške. Kada i kako će da “zaživi” kod nas?

Za sada se klonite ulica, ulaza, prilaza, trgova, radnog mesta, rođenog stana, gradskog prevoza, rodbine i prijatelja nasilnika. Čuvajte sebe, svoju decu, sami ih izdržavajte jer kod nas nema privremene mere izdržavanja i molite Boga da vas se nasilnik mane.

Srećno!

Similar Posts