Olovka piše srcem

Olovka piše srcem

Ljudi su emocionalna bića. Emocije se prirodno uklapaju sa našim mislima i postupcima. Emocije ostavljaju impresije na svakom području našeg života bez izuzetka. Iz tog razloga olovka je najvažnija i najjednostavnija alatka u terapijskom pisanju.

Na ovaj ili onaj način, proces pisanja je pod uticajem naših emocija. Svesnost ove činjenice nam omogućava da namerno upregnemo moć emocija u traganju za boljim kvalitetom naših žuvota,duhovnom rastu i razvoju.

Olovka piše srcem

Emocije sastavni deo našeg postojanja, možemo da naučimo uživamo u njima u tom talasu iskustava, misli, osećanja i hormona.

Najjednostavnija primena emocija u pisanju je direktno pisanje o njima.
Ljudski jezici nam nude ogroman spektar izražavanja. Ipak, ponekad, jedna reč može biti previše apstraktna za određene pojmove. Emocije su odličan primer ovoga. Na primjer, ista reč „sretna“ može se koristiti za opisivanje dana venčanja prijatelja ili činjenice da supermarket nije ostao bez vašeg omiljenog jogurta u 8 sati ujutro.

Lakše je opisati emociju riječima ako je razvrstamo i fokusiramo se na određeni aspekt.

Na primer:

način na koji emocije osećaju u telu
misli koje se pojavljuju kao rezultat emocije
spoljni okidači emocije

Kada se osećam loše, ponekad je na prvi pogled nejasno šta je uzrok. To bi mogao biti jedan događaj, bezbroj isprepletenih okolnosti ili ništa. Zapišem kako se osećam i mislim da mi pomaže da prođem kroz situaciju. To je odličan alat da se osećanja skinu sa mojih grudi i organizuju moje misli.

Pišem kada su loši dani

U nekim danima kada imam olujni oblak iznad glave, radim nešto kreativno da me izvuče iz kolotečine. Ponekad je to samo škrbanja ili asocijativno pisanje. Ponekad beleške. To može biti pisanje u dnenviku ili tekst na blogu (kao ovaj) koji će biti objavljen.

Preusmeravam mržnju, bes i druge mračne emocije dana na praznu stranicu. Tastatura mog računara postaje moja poslovična torba. Sa svakim pritiskom na taster, moje telo se oseća lakšim i mogu ponovo da počnem duboko da dišem.

Postoje slučajevi u životu kada možemo biti uznemireni zbog problema na koji nemamo nikakav uticaj. To bi mogla biti užasna politička situacija u zemlji ili ličniji doživljaj kao što je prepirke sa partnerom. Nedostatak novca, loš posao i brige oko računa i slična pitanja imaju samo štetne efekte i čak mogu da pojačaju negativno stanje uma.

Olovka piše srcem

Za mene, traženje nečeg što mogu da uradim da imam pozitivan uticaj na mene pomaže da se distanciram od negativnih misli koje mogu da se kuvaju u mojoj glavi. Pisanje nudi mogućnost da se uradi upravo to. Preokreće prelazak sa razmišljanja na rad, i tako pomera fokus sa kruga zabrinutosti u krug uticaja.

Terapijsko pisanje je idealan način da očistim negativne misli i usmerim život na kreativni rast i razvoj.

Probajte i vi, ne može da škodi.

Darko Tadić

Hvala sajtu: terapijapisanjem

Similar Posts