Popunjavanje liste želja

Popunjavanje liste želja – Video

Kako bi na najbolji način popunili listu želja, neophodno je da znate sledeće:

  • na prvom mestu je potrebno da upišete smer za koji ste najviše zainteresovani i koji biste najviše voleli da upišete. Nakon toga, morate popuniti još devet mesta na listi (najmanje), a najviše možete upisati 20 obrazovnih profila za koje ste zainteresovani.
  • Nakon obrazovnog profila koji se nalazi na prvom mestu na vašoj listi želja, upišite redom – po nivou zainteresovanosti – smerove koji biste voleli da upišete ukoliko za vas ne bude mesta na smeru koji ste prvi upisali. To znači da kako odmiče lista – vaša zainteresovanost za smerove koje upisujete je sve manja. Zato je bitno da u prvih nekoliko upišete baš one smerove koje biste najviše voleli da upišete. Zapamtite – redosled upisivanja obrazovnih profila je jako bitan!
    Potrebno je da napravite dobru strategiju kako se ne biste našli u situaciji da upisujete školu koja vas uopšte ne interesuje.
    Koliko god da ste sigurni da će vaš prvi izbor, ili prvih nekoliko izbora, biti ono što ćete upisati, nemojte upisivati na listu ni jedan smer za koji niste zainteresovani. S obzirom da na upis u velikoj meri utiče konkurencija – nikad ne znate kolika će zainteresovanost biti za smer koji vi želite da upišete. Takođe, ne možete znati ni koliko bodova imaju učenici kojima je prva (ili nekoliko prvih) želja ista kao i vaša. Zato je bitno da imate rezervni plan.

* Popunjenu listu želja mora potpisati jedan od roditelja, zato je potrebno da učenici dođu sa jednim od roditelja u školu na dan kada se popunjava lista želja.

Veoma je važno da lista želja bude pravilno popunjena. Od toga kako je popunnjena delom može da zavisi i da li će vaše dete da upiše školu koju želi.

Popunjavanje liste želja

Na listu želja, u za to određena polja, upisuju se:

Šifra obrazovnog profila
Naziv škole
Naziv obrazovnog profila.
Šifra profila se nalazi u KONKURSU za upis u srednje škole. Sastoji se od 11 znakova – slova i brojeva. Šifra mora da bude upisana LATINICOM, onako kako je napisana u Konkursu.

Pogledajte video

OBAVEZNO proverite da li je šifra tačno upisana

Naziv škole se upisuje u naredno prazno polje pored šifre željenog obrazovnog profila. Taj naziv služi kako bi se lakše proverila šifra obrazovnog profila pri sastavljanju liste učenika kada se budući srednjoškolci raspoređuju po školama.

U sledeće polje potrebno je da upišete naziv obrazovnog profila. Na listi mora da bude upisan celokupan naziv obrazovnog profila, onako kako je napisan u Konkursu. Naziv profila nalazi se u Konkursu odmah pored šifre profila.

Sve tri stavke – šifra obrazovnog profila, naziv škole i naziv obrazovnog profila moraju da se poklapaju.

Kalendar upisa u srednje škole

Popunjavanje liste želja

Lista želja sa 20 mesta

Lista želja ima predviđena mesta za najviše 20 obrazovnih profila. Popunite svih 20 predviđenih rubrika.

Osim toga, na listi želja učenik upisuje i sledeće podatke:

Jedinstvenu šifru koju je dobio pre polaganja završnog ispita,
Naziv osnovne škole koju je učenik završio,
Mesto u kojem se osnovna škola nalazi,
Ime i prezime,
Ime jednog roditelja.
Za svaku od ovih informacija predviđeno je posebno polje.

Neophodno je upisati i dodatne informacije:

Da li je učeniku potreban učenički dom?
Da li ima mogućnost pristupa internetu?
Pol učenika.

Posle predavanja liste želja, sledi raspoređivanje učenika po školama.

Srećno!

Similar Posts