Pridevski vid

 

Pridevski vid, ili NEODREĐENI i ODREĐENI vid, razlikuju samo opisni i gradivni pridevi u muškom rodu jednine, a razlikuju se po tome da li na kraju imaju -I ili nemaju -I:

BEO oblak i BELI oblak
OKRUGAO sto i OKRUGLI sto
VUNEN džemper i VUNENI džemper
PLASTIČAN obruč i PLASTIČNI obruč

NEODREĐENI i ODREĐENI vid prideva upotrebljavaju se prema sledećem kriterijumu:

NEODREĐENI VID (ako je pojam nepoznat)
VISOK čovek prolazi ulicom.
Kupio je PLASTIČAN konopac.
KRATAK kaput je moderan.

ODREĐENI VID (ako je pojam poznat)
VISOKI čovek je moj prijatelj.
PLASTIČNI konopac se pokidao.
KRATKI kaput najviše volim.

Neki pridevi imaju samo ODREĐENI VID i to oni koji u osnovnom obliku muškog roda na kraju imaju -I:
ŠKOLSKI, GORNjI, JUČERAŠNjI…

A neki pridevi imaju samo NEODREĐENI VID:
MAMIN, PETROV, MILOŠEV, BRAON, MILENIN…

Pridevski vid

PAZI!
Kada je u službi IMENSKOG DELA PREDIKATA (PREDIKATIVA), pridev koji može imati oba vida može stajati SAMO U NEODREĐENOM VIDU:

Nikola je VISOK.    nikada    Nikola je VISOKI.
Dečak je VESEO.    nikada    Dečak je VESELI.
Petar je PAMETAN.    nikada    Petar je PAMETNI.

Similar Posts