Školski kalendar za osnovne škole Srbije. Prvo polugodište, Drugo polugodište, jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust, završni ispit

Na osnovu člana 28. stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 ‒ dr. zakon, 10/19 i 6/20),

Kako da spremno dočekate prvi septembar?

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu.

Član 2.

Obavezni i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni propisanim planom i programom za osnovne škole, planiraju se godišnjim planom rada.

Član 3.

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u sredu, 1. septembra 2021. godine, a završava se u četvrtak, 30. decembra 2021. godine.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 24. januara 2022. godine.

Član 4.

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruju se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da škole ostvare obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada u punom broju nastavnih sedmica i nastavnih dana na godišnjem nivou, moguće je odstupanje u broju do 5% od utvrđenog broja petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno nastavnih dana.

U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da dani u sedmici, koji su raspoređeni godišnjim planom rada, budu ravnomerno raspoređeni.

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće obezbediti da svaki dan u sedmici bude zastupljen utvrđen broj puta.

Član 5.

Plan i program nastave i učenja za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

U slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da škole ostvare obavezne oblike obrazovno-vaspitnog rada u punom broju nastavnih sedmica i nastavnih dana na godišnjem nivou, moguće je odstupanje u broju do 5% od utvrđenog broja petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno nastavnih dana.

Školski kalendar za osnovne škole

Član 6.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.

Jesenji raspust počinje u četvrtak, 11. novembra 2021. godine, a završava se u petak, 12. novembra 2021. godine

Zimski raspust počinje u petak, 31. decembra 2021. godine, a završava se u petak, 21. januara 2022. godine.

Prolećni raspust počinje u petak, 22. aprila 2022. godine, a završava se u utorak, 3. maja 2022. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sredu, 22. juna 2022. godine, a završava se u sredu, 31. avgusta 2022. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u sredu, 31. avgusta 2022. godine.

Član 7.

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava – Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.

U školama se obeležavaju: 8. novembar 2021. godine, kao Dan prosvetnih radnika, 21. februar 2022. godine, kao Međunarodni dan maternjeg jezika i 10. april 2022. godine, kao dan sećanja na Dositeja Obradovića, velikog srpskog prosvetitelja i prvog srpskog ministra prosvete.

Član 8.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave;

2) pripadnici islamske zajednice ‒ 2. maja 2022. godine, na prvi dan Ramazanskog bajrama i 9. jula 2022. godine, na prvi dan Kurbanskog bajrama;

3) pripadnici jevrejske zajednice – 16. septembra 2021. godine, na prvi dan Jom Kipura;

4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2021. godine, na prvi dan Božića;

5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po julijanskom kalendaru – 7. januara 2022. godine, na prvi dan Božića;

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po gregorijanskom i julijanskom kalendaru – počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici – od 15. do 18. aprila 2022. godine; pravoslavni od 22. do 25. aprila 2022. godine).

Član 9.

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su ostvarene ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Član 10.

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Vreme podele svedočanstava, kao i vreme podele diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Svečana podela đačkih knjižica, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u ponedeljak, 28. juna 2022. godine.

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela svedočanstava i diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole, u skladu sa ovim pravilnikom.

Školski kalendar za osnovne škole

Član 11.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 25. marta 2022. godine i u subotu, 26. marta 2022. godine, a završni ispit u sredu, 22. juna 2022. godine, u četvrtak, 23. juna 2022. godine i u petak, 24. juna 2022. godine.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Broj 110-00-91/2021-04

U Beogradu, 31. maja 2021. godine

Ministar,

Branko Ružić, s.r.

Similar Posts