Šta leči homeopatija 

Šta leči homeopatija?

Homeopatija može da leči sve zdravstvene probleme koji se mogu javiti kod čoveka.

To naravno ne znači da će sve i izlečiti, jer kao nijedan drugi medicinski sistem ni homeopatija nije svemoguća.

U homeopatiji nije moguće dati prognozu lečenja samo na osnovu dijagnoze, kao što je to slučaj u klasičnoj medicini.

Zašto je to tako?

Homeopatija ne leči bolest u klasičnom smislu reči, nego poremećenu energiju čija je ta bolest samo manifestacija, a da li će se energija izbalansirati i da li će doći do ozdravljenja zavisi od mnogo faktora.

Na prvom mestu to je konstitucija samog čoveka, njegova nasleđena i stečena predispozicija za bolesti (mijazmi), uslovi pod kojima živi, tj. da li postoje održavajući faktori bolesti… Drugim rečima, da li će se neko izlečiti zavisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje.

Pored toga, svakom čoveku se pristupa kao jedinstvenoj individui i iako on može imati sličnu, on nikako ne može imati istu bolest kao neko drugi, pa je za homeopatu pogrešno da kaže da je takve slučajeve već imao i da na osnovu njih može da predvidi tok i prognozu lečenja.

Ako nam je u potpunosti poznata homeopatska filozofija shvatićemo da je pitanje da li homeopatija leči neku određenu bolest pogrešno formulisano, tj. nema smisla jer homeopatija ne leči bolest nego čoveka.

Preciznija prognoza se ipak može dati, ali tek nakon što se vidi kakvi su efekti prvog leka. Pravilna interpretacija promena nakon prvog leka je od značaja za prognozu u homeopatiji koliko i dijagnoza u klasičnoj medicini.

Šta leči homeopatija – koje bolesti…

Similar Posts